ELIBERARE DIVERSE DOCUMENTE

administrator 03.11.2017

Adeverință intravilan/extravilan (taxa 30 lei)

 • Cerere scrisă (nu este tip);
 • Copie C.I.;
 • Plan de amplasament și delimitare, semnat și ștampilat de o persoană autorizată OCPI;
 • Extras de Carte Funciară pe anul în curs;
 • Plan de încadrare în zonă, pe orthofotoplan, scara 1:5000, semanat și ștampilat de o persoană autorizată OCPI;
 • Inventar de coordonate semnat și ștampilat de o persoană autorizată OCPI.

 

Acordul propietarului terenului cerut prin certificat de urbanism (taxa 30 lei)

 • Cerere scrisă (nu este tip);
 • Copie certificat de urbanism;
 • Planul vizat de urbanism pentru neschimbare (copie xerox);
 • Memoriu tehnic vizat de urbanism pentru neschimbare (copie xerox);
 • Extras de Carte Funciară pentru terenul pe care se execută lucrărilor.

Persoană de contact: Văduva Dana Cristina

 

Emitere dispoziție privind atribuirea în folosință a terenului aferent locuinței

 • Cerere (nu este tip);
 • Copie după contractul de vânzare-cumpărare;
 • Copie C.I. (ale persoanelor nominalizate în contractul de vânzare-cumpărare);
 • Adeverință din care să rezulte achitarea integrală a locuinței;
 • Extras CF.

 

Încheiere contract superficie

 • Cerere (nu este tip);
 • Copie C.I.;
 • Extras Carte Funciară actualizat;
 • Certificat Fiscal în care să apară înregistrarea construcţiei;
 • Plan amplasament şi delimitaresemnat şi ştampilat de o persoană autorizată OCPI;
 • Certificat de Urbanism pentru operaţiuni notariale.

Închirierea/concesionare terenuri pășuni

 • Cerere (nu există model tipizat de cerere);
 • Copie după act identitate;
 • Adeverință cu animalele înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE);
 • Extras din RNE, lista animalelor înregistrate electronic în baza națională de date (DSV);
 • La persoane juridice, copie după forma de înregistrare în Registrul Comerțului.