CUMPĂRARE TERENURI

administrator 03.11.2017

Cumpărare teren concesionat ocupat de construcţii, proprietate a unor persoane fizice/juridice, inclusiv garaje conform ( HCL. nr. 164/2001, nr. 139/2008, nr. 169/2009, nr. 339/2017)

 • Cerere (nu este tip)
 • Extras Carte Funciară actualizat în care să apară concesiune intabulată
 • Copie după autorizaţia de construire
 • Copie după procesul – verbal de terminare a lucrărilor
 • Certificat de Urbanism pentru operaţiuni notariale
 • Certificat Fiscal în care să apară înregistrarea construcţiei

 

Cumpărare teren curte-grădină, incintă aferentă construcţiei, de către persoane fizice deţinătoare de locuinţe proprietate privată conform (HCL nr. 104/2001, nr. 139/2008, nr. 339/2017)

 • Cerere (nu este tip)
 • Extras Carte Funciară actualizat
 • Dovada  proprietăţii  construcţiei aferente  terenului solicitat
 • Plan amplasament şi delimitaresemnat şi ştampilat de o persoană autorizată OCPI
 • Certificat de Urbanism pentru operaţiuni notariale
 • Certificat Fiscal

 

Concesionarea unui teren

Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, concesionarea terenurilor aflate în proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ teritoriale sau a statului român, după caz, se va face în urma organizării unei licitaţii publice.

- Certificat de Urbanism.

- Documentaţia aferentă obţinerii certificatului de urbanism, respectiv planşe (memoriu tehnic, încadrare în zonă, plan de situaţie, plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare care să conţină pentru fiecare obiectiv, suprafaţa ce urmează a se concesiona, care rezultă din documentaţie), iar planşele trebuie să conţină ştampila Serviciului pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

- Extras de Carte Funciară actualizat pentru terenul ce urmează a se concesiona.

Descarcă fișierele atașate