ACTE NECESARE PRIVIND CONSTRUIREA UNEI LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ L.15/2003

administrator 03.11.2017
  • Copie CI (și a persoanelor cu care locuiește solicitantul);
  • Copie după certificatul de căsătorie;
  • Copie după certificatul de naștere al copiilor;
  • Copie după contractul locuinței ocupate de solicitant la data cererii;
  • Copie după diploma ultimei școli absolvite sau adeverință de la școala urmată la data cererii;
  • Dovada existenței pe numele solicitantului a unui cont în banca de peste 15000 RON (dacă este cazul);
  • Declarație notarială din care să rezulte că solicitantul  nu deține și nu a deținut, în proprietate, o locuință sau teren, destinat construirii unei locuințe proprietate personală pe Teritoriul României;
  • Adeverința de venit de la locul de muncă al solicitantului și a persoanelor cu care locuiește;
  • Adeverință Asociația de Proprietari.