ACTE NECESARE PENTRU ATRIBUIREA CU TITLUL GRATUIT A TERENULUI AFERENT CONSTRUCȚIILOR DOBÂDITE ÎN CONDIȚIILE L112/1995(HG 20/1996, ART 37)

administrator 03.11.2017
  • Contractul de vânzare - cumpărare al clădirii;
  • Certificat fiscal că nu sunt datorii față de bugetul local;
  • Extras CF actualizat;
  • Copie CI.

Actele necesare se depun la REGISTRATURA Serviciului, conform programului de funcționare, repectiv între orele 8:00-16:00 în zilele de luni, marți, miercuri și joi, iar vineri între orele 8:00-16:00.