RESTITUIRI

se soluționează în maxim 45 zile conform Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
administrator 25.09.2017
Persoane Fizice:
 • cerere tip
 • CI contribuabil
 • documente justificative din care să rezulte că impozitul/taxa/ amenda nu erau datorate de contribuabil
 • documentul prin care s-a achitat debitul solicitat a fi restituit
 • extras de cont (pentru virarea sumei)
Persoane Juridice:
 • cerere tip
 • carte identitate administrator
 • CUI societate
 • împuternicire și CI delegat dacă este cazul
 • ștampila societate
 • documente justificative din care să rezulte că impozitul/taxa/ amenda nu erau datorate de contribuabil
 • documentul prin care s-a achitat debitul solicitat a fi restituit
 • extras de cont (pentru virarea sumei)