DECIZII DE IMPUNERE

Declaratie tip decizii de impunere
administrator 25.09.2017
Deciziile de impunere se procesează pe loc
 
Clădiri:
 • Persoane Fizice – actul de dobândire
  • carte identitate contribuabil
  • extras de carte funciară
  • declarație tip
 • Persoane Juridice - actul de dobândire
  • carte identitate administrator
  • CUI societate
  • împuternicire și CI delegat dacă este cazul
  • extras de carte funciară
  • declarație tip
  • balanță analitică
  • ștampilă societate
  • fișa mijlocului fix
Teren:
 • Persoane Fizice – actul de dobândire
  • carte identitate contribuabil
  • extras de carte funciară
  • declarație tip
 • Persoane Juridice - actul de dobândire
  • carte identitate administrator
  • CUI societate
  • împuternicire și CI delegat dacă este cazul
  • extras de carte funciară
  • declarație tip
  • ștampilă societate
  • fișa mijlocului fix
 
Mijloace de transport:
 • Persoane Fiziceactul de dobândire (în cazul în care mijlocul de transport este dobândit din alt stat decat România, trebuie tradus de către un traducător autorizat) vizat de către primăria de domiciliu a vânzătorului, că acesta nu avea datorii sau Certificat de atestare Fiscală valabil la data încheierii actului de înstrăinare/dobândire.
  • carte identitate contribuabil
  • carte de identitate autovehicul
  • declarație tip
 • Persoane Juridice - actul de dobândire (în cazul în care mijlocul de transport este dobândit din alt stat decat România, trebuie tradus de către un traducător autorizat) vizat de către primăria de domiciliu a vânzătorului, că acesta nu avea datorii sau Certificat de atestare Fiscală valabil la data încheierii actului de înstrăinare/dobândire
  • carte identitate administrator
  • CUI societate
  • împuternicire și CI delegat dacă este cazul
  • carte de identitate autovehicul
  • declarație tip
  • ștampilă societate
 
Taxă reclamă și publicitate:
 • Persoane Fizice – certificat de urbanism
  • carte identitate contribuabil
  • memoriu tehnic cu suprafețele panoului publicitar
  • declarație tip
 • Persoane Juridice - certificat de urbanism
  • carte identitate administrator
  • CUI societate
  • împuternicire și CI delegat dacă este cazul
  • memoriu tehnic cu suprafețele panoului publicitar
  • declarație tip
  • ștampilă societate
 
Publicitate pe bază de contract:
 • Persoane Juridice: - carte identitate administrator
  • CUI societate
  • împuternicire și CI delegat dacă este cazul
  • contractul de publicitate
  • ștampilă societate
  • declarație tip + anexă cu locul unde sunt situate panourile
 
Impozit pe spectacole:
 • Persoane Juridice: - carte identitate administrator
  • CUI societate
  • împuternicire și CI delegat dacă este cazul
  • ștampilă societate
  • cerere vizare bilete
  • factura tipărire bilete
  • biletele ce urmează să fie vizate
  • decont impozit spectacole depus pană în data de 10 a lunii următoare celei în care are loc spectacolul