CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ

Se eliberează în maxim două zile lucrătoare de la data solicitării
administrator 25.09.2017
Persoane Fizice:
  • cerere tip
  • CI contribuabil
  • taxă eliberare Certificat de atestare fiscală
Persoane Juridice:
  • cerere tip
  • carte identitate administrator
  • CUI societate
  • împuternicire și CI delegat dacă este cazul
  • ștampilă societate
  • taxă eliberare certificat de atestare fiscală