Conducere Aparat de Specialitate al Primarului

Director Economic - Direcția Buget Finanțe

ASOFRONIEI UZUN MARIA - CV

Director executiv – Direcția Dezvoltare Locală și Instituțională

DOBRE GRAŢIAN - CV

Director executiv - Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat

GĂRTOI LIVIU MARIUS - CV

Director executiv - Direcţia Poliţia Locală

CIATI ALEXANDRU - CV

Director Executiv - Directia  Achizitii Publice 

STANCIU LAURENȚIU - CV

Director Executiv - DIRECȚIA JURIDICĂ

LUPSA VALENTIN CRISTIAN - CV

ARHITECT ȘEF - DIRECȚIA URBANISM

JUNEA RADUS CRISTIAN DAN - CV 

Director General - Direcția Învățământ

DACICA LILIANA - CV

Director Executiv - Direcția Învățământ

RADOI MĂDĂLINA IONELA MĂRIOARA - CV

Secretar General al Municipiului Resita

BUCUR LUCIAN-CORNEL - CV