ILUMINAT PUBLIC

administrator 10.10.2017
Serviciul Gospodarie Urbană și Mediu -  Compartimentul Mediu și Iluminat Public
Biroul de iluminat public din cadrul Compartimentului Mediu și Iluminat public preia reclamațiile cetățenilor cu privire la problemele semnalate la iluminatul public, atât cele telefonice cât și petițiile electronice sau cele depuse la Centrul de Informare al Cetățenilor din cadrul Primăriei Reșița.
Defecțiunile care se înregistrează la corpurile de iluminat public se transmit Serviciului Public Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reșița, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire, iar cele de la rețelele electrice se transmit operatorului S.C. Enel Distribuție Banat S.A., prin intermediul serviciului Call Center (0255-929).
 
Alte atribuții ale acestui birou sunt:
  • verifică periodic iluminatul public și propune îmbunătățirea acestuia prin extindere de rețele și soluții de eficiență energetică și luminoasă;
  • colaborează cu Compartimentul de Achiziții Publice pentru întocmirea documentației de licitație în domeniul iluminatului public și al iluminatului festiv;
  • urmărește executarea lucrărilor de îmbunătățire a iluminatului public, în conformitate cu documentația elaborată și încadrarea în termenelor stabilite;
  • ține evidența corpurilor de iluminat public și a facturilor de energie electrică la iluminatul public;
  • monitorizează activitatea de reparații la iluminatul public.