ANUNȚ LICITAȚIE VALORIFICARE LUCRĂRI FUNERARE PĂRĂSITE DIN CIMITIRELE ADMINISTRATE DE MUNICIPIUL REȘIȚA

prim_resita 18.07.2022