SECRETAR GENERAL

BUCUR LUCIAN CORNEL

DATE PERSONALE:

Data și locul nașterii: 26 octombrie 1968, Ploiești;

Profesia: Jurist;

COORDONEAZĂ:

-Activitatea din punct de vedere juridic a Aparatului de Specialitate al Consiliului Local al Municipiului Reșița.

-Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, care are în subordine următoarele structuri funcționale:

  • 1. Biroul Elaborare Documente privind Administrația Publică Locală și Arhivă;

  • 2. Compartimentul Relații cu Publicul și Informare Cetățeni;

  • 3. Biroul Juridic, Contencios Administrativ și Managementul Calității;

-Compartimentul pentru Cadastru și Agricultură din cadrul Serviciului Public "Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița", cu personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului Local.

AUDIENȚE: Vineri, de la ora 10.00.