POLICLINICA PRO VITAM

administrator 11.12.2017

Înfiinţat în anul 2012, cu specific de recuperare-reabilitare-reintegrare socială prin terapii ocupaţionale şi terapii de recuperare, acordă servicii integrate de recuperare/reabilitare atît la nivel județean cît și la nivel regional, capacitate 100 persoane pe lună, media lunară 80-85 beneficiari. Centrul a acordat servicii unui număr de 253 beneficiari. În prezent centrul îşi desfăşoară activitatea în baza contractului încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin pentru componenta medicală şi a contribuţiilor proprii.