ÎNCREDERE ÎN REȘIȚA

Finanțări nerambursabile plătite din Bugetul Local al municipiului Reșița
Finanțări nerambursabile plătite din Bugetul Local al municipiului Reșița

 

ÎNCREDERE ÎN REȘIȚA

Finanțări nerambursabile plătite din Bugetul Local al municipiului Reșița

CINE POATE APLICA?

  • pot aplica grupuri de inițiativă fără personalitate juridică sau organizații neguvernamentale.

CE ÎNSEAMNĂ UN GRUP DE INIȚIATIVĂ LOCALĂ?

  • grupurile de inițiativă pot fi constituite din minimum 3 persoane, unul dintre membri trebuie să își asume rolul de reprezentant și responsabilitatea legală, în numele grupului.

     

TIPURI DE PROIECTE ACCEPTATE:

VIAȚĂ URBANĂ: Activități sportive și spații dedicate acestora, activități culturale (festivaluri, evenimente), spații de expoziție, intervenții urbane pentru valorificarea râului Bârzava sau a unor spații în prezent subutilizate, spații pentru petrecerea timpului liber, spații pentru tineri, evenimente comunitare.

ANTREPRENORIAT: Programe pentru dezvoltarea și promovarea afacerilor mici, susținerea vânzătorilor locali (aplicații pentru a facilita legătura între ei și cumpărători), programe pentru dezvoltarea zonelor defavorizate prin antreprenoriat, inițiative de dezvoltare a turismului în zonă prin promovarea și valorificarea patrimoniului local, programe de antreprenoriat pentru tineri.

 

*activitățile propuse prin proiecte trebuie să se desfășoare în Municipiul Reșița și localitățile aparținătoare.

Detalii se pot oferi la telefon: 0355/429868, sau  e-mail: educatie@primariaresita.ro.

 

Fonduri totale disponibile: 150.000 lei

Data limită de depunere proiecte- 07.08.2020, ora 15:00

 

 

RAPORT asupra rezultatului final al etapei de verificare administrativă și a eligibilității solicitanților pentru proiectele depuse în cadrul sesiunii I 2020 de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reșița pentru programul de mini-granturi „Încredere în Reșița“