RIDICAREA AUTOVEHICULELOR PARCATE NEREGULAMENTAR

prim_resita 03.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul în care un vehicul staţionează neregulamentar pe domeniul public și privat al Municipiului Reșița, poliţia locală, potrivit prevederilor legale, poate dispune măsura ridicării vehiculului.

 

Direcţia  Poliţia Locală Reșița, prin competenţele care îi revin, astfel cum sunt prezentate în Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, deţine atribuţii în sensul de a constata abaterile contravenţionale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având totodată dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe raza teritorială administrativă a Municipiului Reșița.

,,Ridicarea şi transportul în locuri special amenajate a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Reșița se va efectua de către Serviciul Public – „ Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire și Direcţia în prezența reprezentanţilor Direcţiei Poliţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Reșița sau Poliţia Rutieră în condițiile prevăzute de lege.

 

Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează pe durata a 24 de ore.

Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane.

Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane fizice şi juridice în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziţie de ridicare, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:  

 

a) data, ora şi locul ridicării vehiculului;  

b) gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului local care poate dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;  

c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;  

d) menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;  

e) menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul;  

f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului.  

 

Dispoziţia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administraţia publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana fizică sau juridică care solicită restituirea vehiculului.  

Operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului.  

Transportul la locul de depozitare se realizează în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat.  

Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare.

Depozitarea se face numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.  

Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administraţiei publice locale.

Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.  

Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore."  

Întrucât proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale, susţinem aprobarea acestuia în forma prezentată.