REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI “ZILELE REȘIȚEI”

Municipiul Reșița organizează festivități dedicate Zilelor Reșiței în preajma sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai orașului, pentru a marca ziua de naștere a Reșiței industriale (3 iulie 1771).
Primaria Resita 30.03.2024
Municipiul Reșița organizează festivități dedicate Zilelor Reșiței în preajma sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai orașului, pentru a marca ziua de naștere a Reșiței industriale (3 iulie 1771).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI “ZILELE REȘIȚEI”

 1. ORGANIZATORI

Primăria și Consiliul Local Reșița prin:

 • Compartiment Comunicare, Relații cu Presa și Evenimente Publice;

 • Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița;

 • Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Local, Serviciul Iluminat Public și Deszăpezire;

 • Directia Buget - Finanțe, Contabilitate;

 • Serviciul Gospodărie Urbană și Mediu;

 • Direcția Poliția Locală Reșița;

 • Direcția Achiziții Publice.

 

(1) Municipiul Reșița organizează festivități dedicate Zilelor Reșiței în preajma sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai orașului, pentru a marca ziua de naștere a Reșiței industriale (3 iulie 1771).

(2) Evenimentul are loc pe întreaga lungime a platformei Câlnicelului, de la intersecția Bulevardului Republicii cu Strada Făgărașului până la ieșirea către cartierul Câlnic, la intersecția Bulevardului Republicii cu Calea Timișoarei.

(3) În timpul desfășurării evenimentului în perimetrul menționat, vor avea loc reprezentații artistice, activități economice și alte activități de agrement și divertisment.

(4) Programul artistic al evenimentului va fi anunțat ulterior aprobării acestui Regulament.

(5) Programul activităților comerciale este următorul: 10:00 – 24:00, cu perioada de aprovizionare între 08:00 și 09:30.

(6) Scena pentru spectacolele artistice va fi amplasată în data de 26 iunie, iar instalația de sonorizare și ecranele în data de 27 iunie. Zona de desfășurare a evenimentului va fi eliberată în intervalul 1 – 2 iulie.

(7) Reprezentanții Serviciului Public Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița vor fi responsabili de gestionarea relațiilor cu operatorii economici.

(8) Reprezentanții Compartimentului Comunicare, Relații cu Presa și Evenimente Publice au responsabilitatea de a gestiona evenimentul, inclusiv planificarea și coordonarea acestuia, gestionarea logistică, promovarea comunicarea și relațiile publice, contractarea și acomodarea artiștilor, catering-ul, echipamentele audio și video, precum și alte aspecte logistice.Top of Form

 

 1. COMERCIANȚI - ÎNSCRIEREA ȘI SELECȚIA DOSARELOR AGENȚILOR ECONOMICI

Agenții economici participanți la eveniment sunt obligați să respecte întocmai prezentul Regulament. Înscrierea și participarea implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament, condiții și prevederi pe care le acceptă în mod expres, fără a da o declarație separată în acest sens.

Selecția agenților economici participanți va fi realizată de către o comisie formată din reprezentanți ai Serviciului Public Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița și ai Compartimentului Comunicare, Relații cu Presa și Evenimente Publice.

Termenul de depunere a documentelor este 17 iunie.

 

(1) SE POT ÎNSCRIE:

 

 • Persoane juridice (ONG, SRL, PFA, PFI, IF, ÎI) producători sau comercianți de produse nealimentare;

 • Persoane juridice (ONG, SRL, PFA, PFI, IF, ÎI) – producători sau comercianți de produse alimentare (cozonac, kurtos, plăcinte, langoși, prăjituri, dulcețuri de casă, siropuri, produse apicole, vin, cafea, sucuri, preparate fast-food, brânzeturi și produse tradiționale din carne, ciocolată, bomboane, zacuscă, conserve de casă etc);

 • Persoane juridice (ONG, SRL, PFA, PFI, IF, ÎI) – prestatori servicii de activități recreative.


 

(2) CATEGORII DE PRODUSE:

 

 • Produse alimentare:

 • Produse alimentare de tip fast-food, preparate la standuri/rulote (minuturi, burger, pizza, hot dog, cartofi prăjiți, pleskavica, gyros, mititei, produse din carne la grătar etc), comercializate în standuri tip terasă sau truck-uri;

 • Produse alimentare din aluat, preparate în cadrul evenimentului, având 1, 2 sau mai multe produse principale (clătite, gogoși, plăcinte, kurtos, langoși etc);

 • Produse alimentare ambalate, comercializate direct de producători (ciocolată și prăjituri de casă, zacuscă, dulcețuri, siropuri, conserve de casă, miere și produse apicole etc);

 • Produse alimentare ambalate, comercializate de terți;

 • Băuturi nealcoolice (cafea, sucuri, limonadă etc);

 • Produse nealimentare:

 • Produse handmade sau de artă meșteșugărească;

 • Produse naturiste de îngrijire personală, etc;


 

(3) DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • Pentru operatorii economici care desfășoară activități de alimentație publică sau comercializare a produselor alimentare:

 • Formularul de înscriere (Anexă la Regulament);

 • Copie a cărții de identitate a administratorului;

 • Acte firmă (copii Certificat Unic de Înregistrare, certificat constatator obținut de la ORC, în baza Legii 359/2004), din care să rezulte că obiectul principal de activitate coincide cu specificul activității ce urmează a fi desfășurată în cadrul evenimentului;

 • Documentul de înregistrare emis de către Direcția Sanitar - Veterinară; acesta trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care solicitantul urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare);

 • Copii ale certificatelor de producător sau copii după atestatele de produse tradiționale, eliberate de Ministerul Agriculturii (DACĂ ESTE CAZUL);

 • Carte de identitate, talon care să ateste faptul că vehiculul destinat desfășurării de activități comerciale este de tip comercial și are inspecția tehnică periodică valabilă (PENTRU FOOD TRUCK-URI);

 • foto stand/truck plus produse de la un eveniment anterior sau o simulare a standului/truck-ului (dacă beneficiarul este la primul eveniment);

 • Contract semnat cu o firmă de colectare a uleiurilor uzate;

 • Certificat fiscal eliberat de Compartimentul de specialitate al UAT-ului de proveniență, care să ateste absența datoriilor la bugetul local respectiv;

 • Pentru comercianții de produse nealimentare:

 • Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și Certficat constatator, după caz.

 • Certificat fiscal eliberat de Compartimentul de specialitate al UAT-ului de proveniență, care să ateste absența datoriilor la bugetul local respectiv;

 • Pentru prestatorii serviciilor de agrement, deținătorii de echipamente de joacă și distracție pentru copii (carusele, trambuline, echipamente gonflabile):

 • Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și Certificat constatator, după caz;

 • Autorizație ISCIR, vizată la zi;

 • Certificat fiscal eliberat de Compartimentul de specialitate al UAT-ului de proveniență, care să ateste absența datoriilor la bugetul local respectiv;

 • Nu pot participa operatorii economici care figurează ca debitori ai administrației publice locale unde au sediul social al societatii, sau care nu dețin avize, acorduri, autorizații eliberate de instituții de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare în funcție de codul CAEN.

 

 1. STABILIREA ŞI REPARTIZAREA EFECTIVĂ A PERIMETRELOR (LOTURI) NECESARE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢI FIECĂRUI COMERCIANT:

Organizatorii vor determina spațiul destinat comercianților prin efectuarea măsurătorilor și împărțirea terenului în 100 de loturi egale (3 metri pătrați fiecare, conform planșei de eveniment) și un lot de 1080 mp pentru parcul de distracții.

Taxele pentru ocuparea domeniului public și/sau privat al Municipiului Reșița sunt următoarele:

 • Pentru comercializarea produselor de alimentație publică, a băuturilor, a produselor nealimentare: 1500 lei/lot/eveniment

 • Pentru parcul de distracții: 25.000 lei/eveniment

 

Predarea perimetrelor se va realiza prin încheierea unui proces verbal de predare-primire. Taxarea se va efectua în avans pentru toate cele 3 zile de eveniment, până cel târziu în momentul predării amplasamentului, conform procesului verbal de predare. În intervalul 26.06.2024 - 27.06.2024, comisia responsabilă cu stabilirea și repartizarea efectivă a perimetrelor necesare pentru fiecare participant selectat va proceda la predarea loturilor.

Organizatorul va asigura energia electrică și racordul la rețeaua electrică pentru comercianți, cu excepția operatorului parcului de distracții care își va aduce generator.

De asemenea, Organizatorul va avea în grijă salubrizarea generală a spațiului în care se desfășoară evenimentul și va pune la dispoziție publele negre și galbene pentru colectarea gunoiului.

 

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Manifestările sunt deschise participării oricărui agent economic care are ca obiect de activitate producţie/comercializare şi/sau servicii in domeniul alimentaţie publică/gastronomie, activități recreative.

Participanții vor fi selectaţi dintre agenţii economici cu specific alimentație publică, dintre cei care au completat şi depus cererile de înscriere, în termenul stabilit de către organizator.

Înscrierea la manifestări se va realiza prin depunerea cererii de participare – Anexa și actele solicitate prin prezentul Regulament.

Documentele se depun fizic la sediul Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița (Bloc 800), str. Petru Maior, nr.2, nr. telefon: 0255220546, sau online pe adresa de mail: patrimoniu@primariaresita.ro

Comisia de selecție va centraliza cererile și va proceda la aprobarea participanților.

 

Nu vor fi luate în considerare cererile depuse după data limită (decât în cazul în care rămân locuri disponibile și în funcție de ordinea înregistrării acestora) și cererile/documentaţiile incomplete sau cele care nu respectă cerinţele organizatorului.

 

V. CONDIȚII IMPUSE DE ORGANIZATOR

 • să se respecte orarul de funcționare şi cel de aprovizionare, inclusiv orele limită de servire a clienţilor, respectiv de închidere a standurilor de alimentaţie publică, comunicate de către organizator în timp util, înaintea începerii manifestărilor;

 • să se afișeze preţurile produselor lizibil, în moneda naţională;

 • să se respecte programul artistic al evenimentului și să nu tulbure, sub nicio formă, desfășurarea acestuia, prin muzică ambientală sau alte mijloace;

 • să își prezinte produsele în mod atractiv, în limba română;

 • să gestioneze spațiul acordat până la data predării sale, răspunzând de securitatea și paza spațiului, precum și a produselor depozitate ori comercializate;

 • să aibă în dotare un stingător de minimum 6 kg;

 • uleiurile alimentare uzate, rezultate în urma preparării unor produse alimentare, se vor colecta în recipiente adecvate (bidoane), şi se vor preda către operatorii specializaţi (în baza contractului încheiat cu un astfel de operator);

 • cenușa rezultată de la prepararea unor produse va fi depozitată separat, în recipiente metalice şi predată ulterior către operatorul serviciilor de salubrizare locală;

 • deșeurile vor fi colectate selectiv, în saci galbeni și negri, care vor fi depuși în containere negre și galbene;

 • în cazul montării corturilor/ pavilioanelor sunt acceptate doar culorile alb și crem (de 3x3 m sau mai mare). Dacă agentul comercial nu dispune de un astfel de cort, organizatorii nu vor accepta înscrierea;

 • să se comercializeze doar mărcile de băuturi răcoritoare şi de bere achiziţionate de la/prin/cu acordul sponsorului principal;

 • să asigure curăţenia primară în interiorul şi în jurul locului închiriat;

 • în perimetrul de desfăşurare a manifestărilor se interzice comercializarea oricăror alte produse decât cele aprobate de către Organizator. În caz contrar se vor aplica sancțiuni de către Poliția Locală;

 • se interzice comerțul ambulant desfășurat de persoane care fac acte izolate de comerț cu tonete/aparatură/utilaje improprii sau confecționate, comercializează obiecte de talcioc (jucării, baloane, brăţări luminoase, gablonţuri etc)

 • se interzic jocurile de noroc gen „roata norocului”, „alba neagra” etc.

 • pe întreaga durată de desfăşurare a manifestărilor, curăţenia la locul de comercializare va fi asigurată de către agenții economici participanți, respectând prevederile legale în domeniul protecției mediului. Este strict interzisă deversarea oricăror substanțe pe domeniul public sau în rigolele din vecinătate.

 • Agenții economici participanți îşi asumă întreaga responsabilitate cu privire la siguranţa alimentelor şi sănătatea populaţiei raportat la produsele prezentate, prepararea și manipularea produselor alimentare de origine animală și nonanimală.


 

În cazul nerespectării acestor prevederi, agenții vor fi excluşi pe întreaga perioadă a manifestărilor fără a avea dreptul de restituire a taxei de participare.

Spaţiile ocupate cu ocazia manifestărilor ZILELE REȘIȚEI vor fi eliberate şi predate până cel târziu luni, 1 iulie, ora 12.

 

VI. REGULI PRIVIND ASIGURAREA PROTECȚIEI CETĂȚENILOR ÎMPOTRIVA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI DE IZBUCNIRE A UNUI INCENDIU ÎN PERIOADA DESFĂȘURĂRII MANIFESTĂRILOR ZILELE REȘIȚEI

Pentru prevenirea unor evenimente nedorite, urmate de vătămări corporale sau de distrugerea unor bunuri, se impune respectarea următoarelor reguli minime:

 • Intervenţiile tehnice (montaje, branşamente, reparaţii) asupra diferitelor instalaţii si echipamente tehnice (de curent, de apă, de gaz) se vor efectua numai de către persoane autorizate, având specialitatea şi pregătirea aferentă.

 • Racordarea la utilităţi (curent electric, apă, canalizare) se va efectua doar de către personalul de specialitate, asigurat de organizator prin Direcția pentru Întreținerea și Repararea Domeniului Public și Privat, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire;

 • Folosirea focului deschis se va face în conformitate cu normele P.S.I. în vigoare;

 • Se interzice blocarea cu mărfuri sau ambalaje, chiar şi pentru scurt timp, a căilor de acces;

 • Depozitarea materialelor, a mărfurilor, se va face în mod organizat, ţinându-se seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora şi asigurându-se spaţii de siguranţă şi acces.

 • Parcarea maşinilor private şi de transport marfă se va face doar în locuri destinate în acest sens.

 • Fiecare colaborator sau participant la manifestări are obligaţia să cunoască şi să respecte reglementările legislaţiei din domeniul securităţii muncii, al prevenirii și stingerii incendiilor, fiind direct răspunzători în cazul încălcării acestora.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

 • Prin completarea şi semnarea cererii de înscriere la manifestări, agenții economici participanți declară că au luat la cunoştinţă prevederile prezentului regulament, sunt de acord cu acestea şi se angajează că le vor respecta întocmai sub sancţiunea excluderii de la manifestări si eliberarea de îndată a lotului/loturilor atribuite.

 • Manifestările ZILELE REȘIȚEI vor fi promovate şi aduse la cunoştinţa publicului larg prin mijloace mass media și social media.

 • Direcția Poliția Locală a Municipiului Reșița va proceda la ridicarea standurilor neaprobate şi a celor care nu respectă prevederile prezentului Regulament.

 

Descarcă fișierele atașate