PROGRAMUL LOCAL RABLA - RESITA 2023

Informații și criterii de eligibilitate
Primaria Resita 11.01.2024
Informații și criterii de eligibilitate

ANUNT

PRIVIND MODIFICARE ȘI COMPLETARE PROCEDURĂ DE LUCRU DUPĂ CLARIFICĂRILE TRANSMISE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU — LEGAT DE ERORILE MATERIALE CE POT APĂREA ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE

 

         Având în vedere faptul că Primăria Municipiului Reşiţa în luna ianuarie 2024 a trecut printr-un proces de digitalizare şi debirocratizare complex - Direcţia Impozite şi Taxe a eliberat documente începând cu 15 ianuarie 2024 - când sistemul nou implementat a devenit funcțional, mai mult decât atât a fost şi perioada sărbătorilor cu zilele libere, așadar termenele impuse de procedura de lucru pentru programul rabla nu au putut fi respectate, sens în care modificăm prezenta procedură de lucru aşadar în „Capitolul 7 — subcapitolul 7.1.2. — după litera i unde este precizat termenul de depunere a: adeverinței de dezmembrare emisă de un Centru autorizat de casare/colectare autovehicule şi Certificatul de radiere din circulaţie și dovada scoaterii din evidența fiscală, se vor depune de către solicitant în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de finanțare...” — se va modifica termenul de 30 de zile cu 60 de zile.
         Administraţia Fondului pentru Mediu în Ghidul de finanţare nu a impus un termen anume pentru procedura de lucru motiv pentru care o putem modifica în funcție de situaţiile practice cu care ne confruntăm astfel încât solicitantul care are toate actele cerute în ghidul de finanţare să aibă posibilitatea să încaseze stimulentul aprobat de AFM în lista transmisă pe anul 2023.

 

ANUNȚ

Privind eliberarea certificatului de atestare fiscală de la ANAF

 

Vă aducem la cunoștință că începând de marți,  24 octombrie 2023, pentru depunerea dosarelor celor înscriși pe lista Administrației Fondului pentru Mediu, legat de Casarea Autovehiculelor Uzate, certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată emis de ANAF, va fi solicitat interinstituțional de Primăria Municipiului Reșița, pentru a evita deplasările solicitanților la sediul ANAF și a ușura procedura de depunere a dosarelor ce au mai rămas în program.

 

ANUNT

Privind deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitantii

Programului privind casarea autovehiculelor uzate

 

Având în vedere că AFM a anunțat pentru data de 31.07.2023 deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitanţii de finanţare, respectiv proprietarii  de autovehicule, persoanele interesate se pot înscrie accesând linkul: https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php

După finalizarea perioadei de înscriere a persoanelor fizice, AFM va comunica Municipiului Reșița lista cu persoane fizice care s-au înscris în program, în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare.

Finanțarea pentru Municipiul Reșița a fost aprobată pentru un număr total de 500 autovehicule uzate, iar contribuția este după cum urmează:

 - AFM acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanţare, fără a depăşi suma de 2.400 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.

- UAT  Reșița acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanţare, fără a depăşi suma de 600 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.

Stimulentele vor fi acordate după ce AFM va vira sumele necesare care vor completa contribuția locală.

Primăria Municipiului Reșița, prin echipa de implementare a proiectului va pune în aplicare Programul privind casarea autovehiculelor uzate conform Procedurii interne, afișată pe www.primariaresita.ro secțiunea „Știri locale”, „PROGRAMUL LOCAL RABLA - RESITA 2023”.

Cererea de acordare a stimulentului de casare, însoțită de documentele justificative obligatorii care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute, vor fi depuse conform procedurii – fizic la Centrul de Informare și Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Reșița  sau online utilizând adresa de e-mail: rablalocal2023@primariaresita.ro

Pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, se vor încheia contracte de finanțare între beneficiarul programului „privind casarea autovehiculelor uzate” și Municipiul Reșița. Doar după încheierea contractului se poate trece la etapele următoare: radierea și scoaterea mijlocului de transport uzat din evidența fiscală a Poliției, apoi transmiterea către Direcția Buget, Finațe-Contabilitate a Municipiului Reșița a documentelor doveditoare. După finalizarea acestor etape, Municipiului Reșița virează stimulentul de casare în contul bancar indicat de către beneficiarul finanțării.

Beneficiarii finanțării vor fi monitorizați pentru o perioadă de 3 ani, în care nu vor avea voie să își achiziționeze autovehicule sub Euro 5. În caz contrar, vor fi obligați să restituite stimulentul acordat.

 

 

ANUNȚ

Privind semnarea Contractului de delegare

 

 

Primăria Municipiului Reșița a semnat contractul de delegare nr. 383/M/GES/12.07.2023 privind casarea autovehiculelor uzate, program inițiat de Administrația Fondului pentru Mediu și aprobat prin Ordinul pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

Potrivit  contractului de delegare nr. 383/M/GES/12.07.2023, AFM alocă suma de 1.200.000 lei iar Municipiul Reșița alocă din bugetul local suma de 300.000 lei, pentru casarea, radierea din circulație și radierea din evidențele fiscale a unui număr de 500 de autovehicule uzate, în vederea acordării către beneficiari a stimulentelor pentru casare în condițiile prevăzute de Ghidul de finanțare. Persoanele fizice care doresc să solicite stimulentul de casare se vor putea înscrie în aplicația AFM, accesând linkul: https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php după ce AFM va publica pe pagina sa de internet anunţul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţii de finanţare, respectiv proprietarii  de autovehicule uzate.

După finalizarea perioadei de înscriere a persoanelor fizice, AFM va comunica Municipiului Reșița lista cu persoane fizice care s-au înscris în program, în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare menționat mai sus.

Primăria Municipiului Reșița, prin echipa de implementare a proiectului va pune în aplicare Programul privind casarea autovehiculelor uzate conform Procedurii interne, afișată pe www.primariaresita.ro secțiunea „Știri locale”, „PROGRAMUL LOCAL RABLA - RESITA 2023”.

Stimulentele vor fi acordate după ce AFM va vira sumele necesare care vor completa contribuția locală.

 

Pentru informatii suplimentare:   rablalocal2023@primariaresita.ro