LANSARE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI REȘIȚA, PE ANUL 2023

Primaria Resita 10.01.2023

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Reșița, pe anul 2023, se lansează astăzi, 10.01.2023, în dezbatere publică, în conformitate cu prevederile art. 39, alin (2), din legea nr. 273/2006 privind finanțările publice locale, cu completările și modificările ulterioare.
Cetățenii pot depune contestații privind prezentul proiect de buget în termen de 15 zile, până în data de 25.01.2023. Contestațiile se pot depune online, pe site-ul oficial al Primăriei Reșița - https://www.primariaresita.ro, secțiunea Petiții Online, sau fizic, la COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI, Adresa: P-ța 1 Decembrie 1918 nr 1A – parter.

Mai multe informații la contact telefon:  0255 221964 sau 0800410010 (Tel. Verde)

CONSULTĂ PROIECTUL DE BUGET