PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PRIN BETONARE A SUPRAFEȚEI CAROSABILE DE PE STRADA PRUNILOR

administrator 25.10.2017

Nr.   ­­­­­­12539 / 25.10.2017

Anunț publicitar

Autoritate contractantă Serviciul Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

Adresa poștală: Bulevardul Muncii nr .25, Localitatea: Reșița, Cod poștal: 320200, Romania,

Punct de contact, Tel. +40255220200, Email: intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro, Fax: +40255226109

Detalii anunț: Proiectare și execuție prin betonare a suprafeței carosabile de pe strada Prunilor

Tip anunț:  Achiziție Directă   

Tip contract: Lucrări

Denumirea achiziție:

” Proiectare și execuție prin betonare a suprafeței carosabile de pe strada Prunilor

CPV:  45233140-2 Lucrări de drumuri

Descrierea contractului: 

Contractul de lucrări va urmări următoarele elemente:

” Proiectare și execuție prin betonare a suprafeței carosabile de pe strada Prunilor

Valoarea estimată 222689,08 lei fără TVA.

Condiții contract: Grafic de execuție. Programul Calității. Termenul de Execuție. Garanția acordată pentru lucrările executate.

Condiții de participare: Pot depune ofertă agenții economici care au ca obiect de activitate cu domeniu de activitate, activitățile având COD CAEN 4221, sau echivalent. Ofertantul va prezenta următoarea documentație:- declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 și 165 din Legea nr. 98/2016 – documente care să evidențieze experiența similară, cu o valoare echivalentă cu valoarea estimată a contractului.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limita primire oferte: 1.11.2017

Informații suplimentare: Solicitanții pot depune oferta scrisă, până la data de 11.10.2017, ora 15:30, la sediul Serviciului Public – Directia pentru Intretinerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local Serviciul de Iluminat Public si Deszapezire, RESITA, sau email intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro. Solicitanții vor putea ridica documentele necesare întocmirii ofertei (caiet de sarcini) începând cu data de 26.10.2017, ora 8:00 de la sediul din Municipiul REȘIȚA.

Descarcă fișierele atașate