COMISII DE SPECIALITATE

privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reşiţa
administrator 20.04.2017
 1. Comisia de studii prognoze economico-sociale, buget , finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
  • POPESCU Hadrian Constantin- PREȘEDINTE
  • BOROBAR Ion Aurică - SECRETAR
  • BORZA Alexandru- MEMBRU
  • DURUȚ Gabriel Dumitru- MEMBRU
  • SABO Mirel- MEMBRU
 2. Comisia de organizare, dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
  • MATICHESCU Bogdan Nicolae- PREȘEDINTE
  • FLOREA Dănuț- SECRETAR
  • IONESCU Florin Ștefan- MEMBRU
  • MATEI Ion- MEMBRU
  • POTOCEANU Nadia-MEMBRU
 3. Comisia pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
  • DACICA Adrian Laurențiu- PREȘEDINTE
  • CHIVARI Silvia Mihaela- SECRETAR
  • NOROCEL Mirabela Voichița- MEMBRU
  • BORU MIHAIL ILIUȚĂ-MEMBRU
  • FERARU Marian Florin-MEMBRU
 4. Comisia pentru proiecte-programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
  • CHIOSA Mădălina-Miruna- PREȘEDINTE
  • PEIA Lucia Elena Carmen- SECRETAR
  • VOIN Simona- MEMBRU
 5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
  • PÎRVĂNESCU Ion- PREȘEDINTE
  • SINCULEŢ Emanuel Silviu- SECRETAR
  • MUTU Viorel- MEMBRU