IMPOZITE ȘI TAXE

administrator 20.04.2017

Principalele activități ale Serviciului sunt stabilirea și încasarea creanțelor provenite din impozite și taxe locale.

În cadrul activității zilnice se emit următoarele tipuri de documente:

  • decizii de impunere;
  • procese verbale de scoatere din evidență;
  • certificate de atestare fiscală;
  • decizii de restituire/compensare sume de la bugetul local;
  • adeverințe necesare pentru întocmire dosare prin care se solicită ajutor social/burse școlare/alocații complementare/închirieri locuințe aflate în patrimoniul Municipiului Reșița.

 

Contul unic pentru achitarea amenzilor : RO70TREZ18121A470400XXXX

Solicitările însoțite de documente justificative se depun la sediul serviciului, situat în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 9 (Corpul II), pentru persoane fizice și persoane juridice, sau la punctul de lucru situat în Reșița, B-dul Republicii, nr. 18 (Corpul IV), pentru persoane fizice.

Proces verbal si anunt colectiv privind indeplinire procedurii de comunicarea prin publicitate

Programul de lucru cu publicul:

Corpul II/ Corpul IV

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08.00-16.00 08.00-16.00  08.00-18.00 08.00-16.00 08.00-13.30