AMENAJARE PLATFORMĂ DE GUNOI SUPRATERANĂ DE COLECTARE DEȘEURI MENAJERE ÎN MUNICIPIUL REȘIȚA

administrator 20.10.2017

Nr.   ­­­­­­12361 / 20.10.2017

Anunț publicitar

Autoritate contractantă Serviciul Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

Adresa poștală: Bulevardul Muncii nr .25, Localitatea: Reșița, Cod poștal: 320200, Romania,

Punct de contact, Tel. +40255220200, Email:intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro, Fax: +40255226109

Detalii anunț: Amenajare platformă de gunoi supraterană de colectare deșeuri menajere în municipiul Reșița – 30 bucăți 

Tip anunț:  Achiziție Directă   

Tip contract: Lucrări

Denumirea achiziție:

”Amenajare platformă de gunoi supraterană de colectare deșeuri menajere în municipiul Reșița – 30 bucăți

CPV:  45000000-7  - Lucrări de construcții (Rev.2)

Descrierea contractului: 

Contractul de lucrări va urmări următoarele elemente:

Amenajare platformă de gunoi supraterană de colectare deșeuri menajere în municipiul Reșița – 30 bucăți

Valoarea estimată 243697,48 lei fără TVA.

Condiții contract: Grafic de execuție. Programul Calității. Termenul de Execuție. Garanția acordată pentru lucrările executate.

Condiții de participare: Pot depune ofertă agenții economici care au ca obiect de activitate cu domeniu de activitate, activitățile având COD CAEN 412, sau echivalent. Ofertantul va prezenta următoarea documentație:- declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 și 165 din Legea nr. 98/2016.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limita primire oferte: 27.10.2017

Informații suplimentare: Solicitanții pot depune oferta scrisă, și în format digital până la data de 27.10.2017, ora 13:30, la sediul Serviciului Public – Directia pentru Intretinerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local Serviciul de Iluminat Public si Deszapezire, RESITA, sau email intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro. Solicitanții vor putea ridica documentele necesare întocmirii ofertei (caiet de sarcini) începând cu data de 23.10.2017, ora 8:00 de la sediul din Municipiul REȘIȚA.

Descarcă fișierele atașate