VIZARE AUTORIZAȚIE PRIVIND ORARUL DE FUNCȚIONARE

administrator 29.09.2017

Autorizaţia privind orarul de funcţionare se vizează anual, viza fiind valabilă un an calendaristic de la data eliberării acesteia.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru vizarea anuală a autorizației privind orarul de funcționare, se parcurg următorii pași:

1. Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face la Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice  din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, în baza cererii pentru vizarea autorizației privind orarul de funcționare și a fluturașului cu termenul legal de rezolvare a solicitării.

2. Ridicarea autorizației privind orarul de funcționare vizată

Se face de către comerciant de la Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307.
În cazul respingerii documentaţiei, solicitanţii vor primi în scris la sediul firmei, motivul respingerii solicitării.

Acte necesare pentru vizare

  • Cerere pentru vizare autorizație privind orarul de funcționare;
  • Autorizaţia privind orarul de funcţionare (original);
  • Acte (contracte, acorduri, avize, autorizaţii, licențe, etc.) obținute*, modificate, care nu mai sunt valabile la data solicitării vizei anuale, potrivit activității autorizate 
  • Declarație tip pe propria răspundere*privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor;
  • Taxa viză autorizație - Casierie, Bloc 800 etaj 1.

*altele faţă de cele depuse la momentul emiterii autorizației privind orarul de funcționare.

Unde se depun actele

Actele se depun (în copie xerox) la  Birou Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307.