ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR

administrator 18.09.2017

Atelier Administrație cimitire și Pompe Funebre

Administraţia cimitirelor execută la cererea solicitanţilor serviciile funerare contra cost și asigură întreţinerea cimitirului în baza taxelor stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Reşiţa. Înmormântările se fac în cimitirele aparţinând municipiului, în cimitirele aparţinând altor organizaţii potrivit legii sau în cimitirele amenajate şi întreţinute de alte culte recunoscute de lege. 

Cimitirele care aparţin domeniului public al municipiului Reşiţa şi care sunt administrate de Serviciul Public ,,Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, prin Atelierul Administraţia Cimitirelor şi Pompe Funebre, sunt: 

 • Cimitirul nr. 1 - str. Nera; 
 • Cimitir nr. 2, 3 - str. Siretului şi Ceretului;
 • Cimitir 4,5,6 - str. Cloşca şi Aviatorilor; 
 • Cimitir 7 - str. Mureşeni;
 • Cimitir 8 - str. Făgăraşului.

 

Activitățile principale sunt:

 • săparea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a nişelor; 
 • coborârea sicrielor în gropi sau cavouri; 
 • în caz de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea, incinerarea resturilor de sicrie; 
 • acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau a nişelor; 
 • menţinerea în stare de folosinţă a obiectelor şi uneltelor necesare activităţii în cimitire; 
 • purtarea unei ţinute decente pe timpul ceremoniilor funerare; 
 • menţinerea stării de curăţenie în cimitire; 
 • menţinerea în stare curată a locurilor de depozitare a resturilor şi gunoaielor şi participarea la ridicarea acestora; 
 • orice alte lucrări care ar fi necesare în operaţiunile de înhumare; 
 • exhumare sau igiena publică a cimitirelor.