SALUBRIZARE SUBSOLURI 2 BLOCURI MOCIUR, MUNICIPIUL REȘIȚA

prim_resita 09.05.2018

Nr.   6943/9.05.2018

Anunț publicitar

Autoritate contractantă Serviciul Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

Adresa poștală: Bulevardul Muncii nr .25, Localitatea: Reșița, Cod poștal: 320200, Romania,

Punct de contact, Tel. +40255220200, Email: intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro, Fax: +40255226109

Detalii anunț: Salubrizare subsoluri 2 blocuri Mociur, Municipiul Reșița”

Tip anunț:  Achiziție Directă   

Tip contract: Lucrări

Denumirea achiziție:

Salubrizare subsoluri 2 blocuri Mociur, Municipiul Reșița”

CPV:  90470000-2 - Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)

Descrierea contractului: 

Contractul de lucrări va urmări următoarele elemente:

 • Salubrizarea subsolului se va efectua manual iar încărcarea în autobasculante a gozului se va efectua cu un buldoexcavator.

 • După curățenia manuală se va efectua o spălare generală.

 • Cantități estimate goz 4000 tone,

 • Ore buldoexcavator – 30 ore.

 • Autobasculantele si cisterna de apă se vor pune la dispoziție de către beneficiar.

  Valoarea estimată 38429,48 lei fără TVA.

  Condiții de participare: Pot depune ofertă agenții economici care au ca obiect de activitate cu domeniu de activitate, activitățile având COD CAEN 412, sau echivalent. Ofertantul va prezenta următoarea documentație: - declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 și 165 din Legea nr. 98/2016.

  Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

  Termen limita primire oferte: 15.05.2018

  Informații suplimentare: Solicitanții pot depune oferta scrisă, până la data de 15.05.2018, ora 15:30, la sediul Serviciului Public – Direcția pentru Întreținerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local Serviciul de Iluminat Public si Deszăpezire RESITA, sau email intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro. Solicitanții vor putea ridica documentele necesare întocmirii ofertei (devize ofertă) începând cu data de 10.05.2017, ora 12:00 de la sediul din Municipiul REȘIȚA.