REPARARE PARAPET AFERENT MALULUI STÂNG AL RÂULUI BÂRZAVA PE TRONSONUL HOTEL SEMENIC ȘI STRADA NICOLAE TITULESCU

prim_resita 22.03.2018

Anunț publicitar

Autoritate contractantă Serviciul Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

Adresa poștală: Bulevardul Muncii nr .25, Localitatea: Reșița, Cod poștal: 320200, Romania,

Punct de contact, Tel. +40255220200, Email: intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro, Fax: +40255226109

Detalii anunț: Reparare parapet aferent malului stâng al râului Bârzava pe tronsonul Hotel Semenic și Strada Nicolae Titulescu”

Tip anunț:  Achiziție Directă   

Tip contract: Lucrări

Denumirea achiziție:

Reparare parapet aferent malului stâng al râului Bârzava pe tronsonul Hotel Semenic și Strada Nicolae Titulescu”

CPV:  45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

Descrierea contractului: 

Contractul de lucrări va urmări următoarele elemente:

 • spălare fundație cu jet de apă

 • montare pe suprafețele ce necesită reparații de plasă

 • cofrare parapet existent

 • turnare beton simplu in fundații

 • finisaje speciale cu piatră plăci

 • montare coame gard din beton

 • tencuieli exterioare

 • tencuieli decoratice

 • realizare rampa acces pod Hehn

  Valoarea estimată 196468,63 lei fără TVA.

  Condiții contract: Grafic de execuție. Termenul de Execuție. Garanția acordată pentru lucrările executate.

  Condiții de participare: Pot depune ofertă agenții economici care au ca obiect de activitate cu domeniu de activitate, activitățile având COD CAEN 412, sau echivalent. Ofertantul va prezenta următoarea documentație: - declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 și 165 din Legea nr. 98/2016.

  Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

  Termen limita primire oferte: 26.03.2018

  Informații suplimentare: Solicitanții pot depune oferta scrisă, până la data de 26.03.2018, ora 15:30, la sediul Serviciului Public – Direcția pentru Întreținerea si Repararea Patrimoniului Consiliului Local Serviciul de Iluminat Public si Deszăpezire RESITA, sau email intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro. Solicitanții vor putea ridica documentele necesare întocmirii ofertei (caiet de sarcini, devize ofertă) începând cu data de 22.10.2017, ora 12:00 de la sediul din Municipiul REȘIȚA.