TU CUM TE DEPLASEZI ÎN REȘIȚA?

prim_resita 16.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar: Municipiul Reşiţa

Partener: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca

Campanie de informare publică

 

 

Municipiul Reșița derulează, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, proiectul „Organizarea unei Planificări Echilibrate a Nevoilor Municipiului Reșița - O.P.E.N. Municipiul Reșița”, Cod proiect 135523, Cod SIPOCA 831, care are ca obiectiv dezvoltarea capacitații de planificare și fundamentarea procesului decizional la nivelul administrației publice locale din Municipiul Reșița prin realizarea documentelor strategice SIDU și PMUD orizont 2030.

 

În cadrul activității 3 a proiectului, Planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală reșițeană, Subactivitatea 3.2 Reactualizare Plan de Mobilitate Urbană a Municipiului Reșița orizont 2030, este prevăzut reactualizarea PMUD.

 

Pentru actualizarea Planului de mobilitate urbană durabilă a municipiului Reşiţa administrația locală lansează un nou chestionar pe tema modului în care reşiţenii se deplasează ori ar dori să se deplaseze prin oraș.

Colectarea impresiilor reşiţenilor despre mobilitatea locală se va face atât prin intermediul unor anchete derulate de consultanții angajați în acest sens (SC FIP Consulting SRL București), cât și prin chestionare on-line. Pe teren, anchetele vor fi derulate în perioada 22 Iunie – 2 Iulie 2021. În perioada menționată, reprezentanții consultantului vor fi prezenți în toate cartierele municipiului, pentru a efectua recensăminte de trafic și anchete origine - destinație la toate intrările rutiere în municipiu, acțiune care se va desfășura cu sprijinul Poliției Rutiere Reşiţa si ai Poliţiei Locale. De asemenea, vor intervieva reşiţenii prin intermediul unor chestionare adresate pietonilor și bicicliștilor și vor analiza sistemul de transport public prin măsurători ale numărului de pasageri în stațiile de autobuz și în autobuze.

Este necesar un număr cât mai mare de impresii şi propuneri colectate de la reşiţeni, pentru a avea o imagine cât mai exacta asupra problemelor de mobilitate urbana, astfel incât proiectele si intervenţiile propuse să fie cat mai utile locuitorilor.

Prin urmare, rugăm toţi cetăţenii interesaţi să acorde câteva minute celor care vor realiza anchetele pe teren, în cazul în care vor fi solicitați. În cazul în care, în zilele următoare, nu veți fi abordați pe stradă pentru a răspunde chestionarului privind mobilitatea urbană, vă invităm să vă exprimați punctul de vedere asupra mobilității în Reşiţa prin completarea în format electronic a chestionarului disponibil aici: în perioada 15 iunie – 15 iulie 2021. Chestionarul propus poate fi completat deja on-line. Completarea chestionarului consumă aproximativ 12 minute.

Primul plan de mobilitate urbană durabilă a fost creat în 2017 și este un instrument folosit în special în demersurile de atragere de fonduri europene nerambursabile pentru finanțarea unor proiecte privind transportul public local, infrastructura pentru pietoni si biciclisti, imbunatatirea infrastructurii rutiere si a accesibilizarii cartierelor, precum si masuri combinate de regenerare urbana si smart-city.

Vă mulțumim pentru timpul acordat.