OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT PENTRU EXECUTAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERI DE AUTOTURISME

prim_resita 21.03.2018

Întreprindere economică/persoană juridică poate executa serviciul de închirieri de autoturisme în baza următoarelor documente depuse la autoritatea de autorizare pentru obţinerea copiilor conforme necesare:

- cererea operatorului pentru eliberarea copiilor conforme pentru autoturismele deţinute în proprietate sau în temeiul unor contracte de leasing cu care execută serviciul de închiriere;

- copie de pe certificatul de înmatriculare şi certificatul constatator eliberate de registrul comerţului pentru operatorul economic care execută activităţi de închiriere autoturisme;

- declaraţie pe proprie răspundere a operatorului că asigură spaţiul necesar pentru parcarea autoturismelor utilizate pentru executarea serviciului de închiriere, spaţiu deţinut în proprietate sau  prin contract de închiriere pe toată durata desfăşurării activităţii – anexa nr. 4 la Regulament.

- ACTE PERSOANĂ DESEMNATĂ – decizie numire şi contract de muncă

- copie a certificatului de competenţă profesională coordonator (doar la persoanele juridice)

- cazierul judiciar

- avizul medical și psihologic pentru persoana desemnată şi şoferi (nu este cazul decât pentru serviciul de transport în regim de închiriere cu șofer)

- copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului/elor (inclusiv anexa cu ITP valabil)

- copie de pe cartea de identitate a autovehiculului/elor

- declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat privind executarea serviciilor de transport în regim de închiriere (nu este cazul decât pentru serviciul de transport în regim de închiriere cu șofer)

-  atestat profesional conducători auto (nu este cazul decât pentru serviciul de transport în regim de închiriere cu șofer)

-  cazier fiscal al operatorului economic

 - asigurarea pentru clienţi la eventualele accidente suferite de aceştia în timpul transportului pentru cauze imputabile transportatorului / operatorului economic sau, după caz, conducătorului vehiculului  

- Cazier auto, sau adeverinţă eliberată de serviciul poliţiei rutiere din care să rezulte că în ultimul an, conducătorul auto, nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante, ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime din culpa lor (nu este cazul decât pentru serviciul de transport în regim de închiriere cu șofer);

NOTĂ: Un transportator autorizat care execută servicii de transport persoane în regim de închiriere poate executa cu autovehiculelor respective şi servicii de închiriere autovehicule pe  baza aceloraşi copii conforme ale autorizaţiei de transport.

Taxe

Autorizația de transport – 400 lei

Redevență – 130 lei

Eliberare contract delegare gestiune – 12 lei

Documentele se depun la sediul Primăriei Reșița P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Corpul I etaj II, cam 212.