GRANTURI REȘIȚA 250

Se împlinesc 250 de ani de tradiție industrială. În acest context dorim îmbogățirea ofertei culturale cu acțiuni și evenimente propuse de comunitatea locală, pentru a celebra așa cum se cuvine împlinirea unui sfert de mileniu de ”foc nestins”.
prim_resita 30.07.2021
Se împlinesc 250 de ani de tradiție industrială. În acest context dorim îmbogățirea ofertei culturale cu acțiuni și evenimente propuse de comunitatea locală, pentru a celebra așa cum se cuvine împlinirea unui sfert de mileniu de ”foc nestins”.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2021 reprezintă pentru Reșița un moment foarte important. Se împlinesc 250 de ani de tradiție industrială. În acest context dorim îmbogățirea ofertei culturale cu acțiuni și evenimente propuse de comunitatea locală, pentru a celebra așa cum se cuvine împlinirea unui sfert de mileniu de ”foc nestins”.  

 

Astfel, Primăria Reșița și Consiliul Local pune la dispoziția operatorilor culturali locali posibilitatea de finanțare a activităților culturale și artistice prin proiectul “Granturi. Reșița 250 de ani de foc nestins”, pentru care s-a alocat un buget total de 200.000 lei, conform HCL 120/13.04.2021, Anexa nr. 15.

 

Proiectele trebuie să abordeze tema celebrării a 250 de ani de industrie la Reșița iar solicitările de finanțare au termen limită de depunere data de 31.05.2021; ofertele depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

 

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.00, iar în ziua de vineri între orele 8.00 – 13.30 sau online, la adresa de e-mail biroupresa@primariaresita.ro.

 

Pentru a putea participa la selecţie solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale (act constitutiv, statut şi actele patrimoniului iniţial, precum şi actele adiţionale după caz, certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice, etc.);

    b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local (dovada se face cu: documente emise de instituţii/autorităţi competente ce gestionează bugetul de stat şi cel local, etc.);

    c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare (dacă este cazul).

    d) face dovada existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase (dovada se face cu: scrisori de intenţie, extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi etc.);

e) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare, împreună cu toate documentele specificate mai sus;

 

*documentele prezentate mai sus vor face parte din dosarul ce va cuprinde oferta solicitantului.

 

Ofertele culturale vor fi selecționate și finanțate nerambursabil cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, sens în care între ofertanții selectați și Consiliul Local al Municipiului Reșița se va încheia un contract de finanțare nerambursabilă.

Pentru informații suplimentare referitoare la depunerea proiectelor vă rugăm să consultați documentele de mai jos!

 

            Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0735/923555.