CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

administrator 03.10.2017

Adresa: Reșița, Str.Teilor nr.1

Telefon: 0774060128

Email: centru.persoanevarstnice@primariaresita.ro

Începând cu luna septembrie 2013 în cadrul Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” funcționează Centrul de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice situat în Reșița, str.Teilor nr.1 în care sunt înscrise 313 persoane vârstnice. Servesc masa de prânz 35 persoane la sediul centrului și pentru 29 persoane masa este asigurată la domiciliu, iar un număr de 284 persoane sunt înscrise  la socializare.

Centrul de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice denumit în continuare Centrul de Zi, care pe lângă activitățile de prepararea și servirea hranei, desfășoară și activități de socializare și petrecere a timpului liber.                                                    

Scopul serviciului social Centrul de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice este de a asigura servicii sociale de bază pentru persoanele vârstnice aflate în situații de risc social, marginalizare excluziune socială în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Beneficiarii sunt cei care servesc o masă la sediul Centrului (66 persoane) și cei care sunt înscriși la socializare, iar în funcție de locuri sunt acceptați.

                                        

Acte necesare pentru înscrierea în Centrul de Zi:

- cererea de acordare a serviciilor sociale;

- copii acte de identitate ale persoanei vârstnice, (persoana să aibă domiciliul legal în mun.Reșița,) ;

- adeverințe de venit - cupon pensie;

- adeverință medicală de la medicul de familie în care să se precizeze dacă persoana solicitantă suferă de boli psihice sau boli infectocontagioase.

Actele se depun la sediul Centrului între orele 10:00 -14:00.

Descarcă fișierele atașate